Level 2-Form 2-Short term therapy-Q53

2021/10/29
7 بازدید

پسری که خود در معرض اذیت و آزار همکلاسی های بزرگتر از خود بوده است و اکنون برادر کوچکش را آزار می دهد، از چه مکانیسم دفاعی ای استفاده می کند؟

دیدگاه خود را بنویسید