Level 2-Form 2-Short term therapy-Q25

2021/10/29
2 بازدید

به چه دلیل خبرها و رویدادهای مسرت بخش گاهی تجربه غم تولید می کنند؟ مثلا قهرمان المپیک پس از گرفتن مدال گریه می کند.

دیدگاه خود را بنویسید