Level 2-Form 2-Short term therapy-Q15

2021/10/29
11 بازدید

در مورد زیر کدام قسمت کار کردن روی دفاع انجام شده است؟ درمانگر: شما داستانی غمگین و باور نکردنی به من گفتی. متوجه شدی که هنگام تعریف کردن آن داشتی می خندیدی؟ بیمار: بله. درمانگر: این خنده تو را از غم ناشی از از دست دادن دور نگه می دارد

دیدگاه خود را بنویسید