Level 2-Form 2-Short term therapy-Q11

2021/10/29
1 بازدید

در گفتگوی زیر چه مکانسیم دفاعی ای به کار رفته است؟ بیمار: با او مشکل دارم. درمانگر: یعنی او شما را به دردسر می اندازد؟ بیمار: یه همچین چیزی

دیدگاه خود را بنویسید