Level 2-Form 2-Short term therapy-Q10

2021/10/29
3 بازدید

در گفتگوی زیر چه مکانیسم دفاعی ای بکار رفته است؟ بیمار : جلوی جمع به من تهمت زد. درمانگر : چه احساسی داشتی در آن موقع؟ بیمار: یک دفعه میخکوب شدم

دیدگاه خود را بنویسید