ایفای نقش/ Role Play (دوره دوم/آنلاین)

با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 30 آبان: 2،856،000 تومان - 15% تخفیف

تا 5 آذر: 3،024،000 تومان - 10% تخفیف

تا 15 آذر: 3،192،000 تومان - 5% تخفیف

ایفای نقش/ Role Play (دوره دوم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 2 دی تا 28 بهمن

زمان برگزاری:

ساعت 08:30 تا 12:30

جلسات:

تعداد 8جلسه، روزهای پنجشنبه

تمرین نقش درمانگر و مراجعپیش نیاز: سطح دو
0 دیدگاه 10 بازدید 11 نفر