سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره دوم/آنلاین)

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 31 اردیبهشت: 3،740،000 تومان - 15% تخفیف

تا 15 خرداد: 3،960،000 تومان - 10% تخفیف

تا 31 خرداد: 4،180،000 تومان - 5% تخفیف

سطح پنج. هم‌آفرینی امنیت (دوره دوم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 7 مرداد تا 6 آبان 1401 (18 شهریور تعطیل)

زمان برگزاری:

ساعت 16:00 تا 19:00

جلسات:

تعداد 13جلسه، روزهای جمعه

0 دیدگاه 33 بازدید 6 نفر