سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین)

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 15 اردیبهشت: 3.740.000 تومان - 15% تخفیف

تا 31 اردیبهشت: 3.960.000 تومان - 10% تخفیف

تا 20 خرداد: 4.180.000 تومان - 5% تخفیف

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره دهم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 24 تیر تا 22 مهر 1401 (4 شهریور تعطیل)

زمان برگزاری:

ساعت 13:30 تا 16:30

جلسات:

تعداد 13جلسه، روزهای جمعه

خوانش متونِ آموزشیِ محوریپیش‌نیاز: سطح یک و دو
0 دیدگاه 11 بازدید 11 نفر