درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (دوره يازدهم / آنلاین) (۱)

زير نظر دكتر نيما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 15 ارديبهشت: 810000 تومان - 10% تخفیف

درآمدی بر اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (دوره يازدهم / آنلاین) (۱)
تاریخ برگزاری:

از 21 ارديبهشت تا 28 ارديبهشت 1402

زمان برگزاری:

ساعت 08:30 تا 12:30

جلسات:

تعداد 2جلسه، روزهای پنجشنبه

1. پیش‌گفتار

 • اخلاق، Ethic یا Moral؟
 •  نگاهی بر منابع هنجارگذار و وجه تمایز آنها
 •  نگاهی بر مکاتب اخلاق هنجاری
 •  اخلاق حرفه‌ای و جایگاه آن در منابع هنجارگذار
 •  حرفه‌های یاورانه و تمایز حوزه‌هایِ تخصصیِ سلامتِ روان
 •  تفکر نقدی و آفت‌های استدلال اخلاقی
 •  تاریخچه اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی و اهمیت آن
 

2. مباحث کلیدی اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی

 • تماميت (Integrity)، و احترام به خودمختاری (Autonomy)، سودرسانی (Beneficence)، زيان‌پرهيزی (Non-maleficence)
 • صلاحيت حرفه‌ای
 • شواهدبنيادبودن رويکرد درمانی
 • روابط مبهم (Blurred)، دو/چندگانه (Dual/Multi)، تعارض‌آميز(Conflictual)، و ساير مسائل مربوط به مرز (Boundary) و حريم خصوصی (Privacy)
 • رازداری (Secrecy) و محرمانگی (Confidentiality)
 • مسائل مربوط به خودکشی و ديگرکشی
 • مسائل مربوط به فضای درمان (مکان جلسات و چيدمان، مديريت زمان جلسه، حق ويزيت، تماس با درمانگر، دريافت هديه، ...)
 • رضايت-امتناع آگاهانه (Informed Consent-Refusal)، شفافيت خط مشی درمانی، و عقد قرارداد درمانی
 • مسائل مربوط به تشخيص، روان‌سنجي، و داغ‌زنی
 • مسائل مربوط به عدالت: تفاوت‌های قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسيتی، جنسی، ...
 

۳. چالش‌های حرفه روان‌درمانی و اهمیت راهبردهای خودمراقبتی کارآمد

توجه: پس از پایان نشست، منابع مرتبط و تکمیلی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.
0 دیدگاه 7 بازدید 16 نفر