نقد استیلای ایگو (آفلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی | انقضا یکساله

نقد استیلای ایگو (آفلاین)
مدت زمان:

12 ساعت

تعداد جلسات:

6 جلسه

نوع محتوا:

فایل صوتی

ایگو خود را در قامت نیروی خیر آشکار می‌کند. نیرویی که به انسجام روح می‌اندیشد. ایگو خود را ساختارِ شناسایی واقعیت می‌‌نامد؛ جزیره‌ ثبات در حصار نیروهای شر. اما آیا ایگو خود ساختارِ سرکوب نیست؟ که گونه‌ای حیاتِ استاندارد را بر روح تحمیل می‌کند؟ در این دوره به نقدِ ایده تاریخی ایگو در ابعاد روانی و اجتماعی آن می‌پردازیم:

  1. زایش ایده ایگو
  2. ایگو و نفی حیات
  3. ایگو و توهم واقعیت
  4. ایگو و نفی معنا
  5. استیلای ایگوی مطلق
  6. فروپاشی ایگوی مطلق
0 دیدگاه 19 بازدید 1 نفر