ناهشیاری چیست؟ (آفلاین)

آثاری که در خصوص ناهشیاری منتشر شده‌اند، چیزی فراتر از تاریخ نظریه‌های عمدتاً روانپویشی نبوده است. پرسش اساسی همچنان باقی است: وقتی از ناهشیار سخن می‌گوییم، درواقع مرادمان چیست؟ ماهیت ناهشیاری چیست؟ ناهشیاری چه اهمیتی در سلامت و بیماری و شکوفایی استعدادها دارد؟ مواجهه با ناهشیاری چه سیری را در تاریخ نظریه‌ها و فنون روان‌درمانی سپری کرده است؟ چگونه می‌توان از این مفهوم‌سازی‌ها به شکل منسجمی در فرایند روان‌درمانی بهره برد؟ پاسخ محتمل به پرسش‌های یادشده محور این دوره آموزشی است.

ناهشیاری چیست؟ (آفلاین)
مدت زمان:

18 ساعت

تعداد جلسات:

8 جلسه

نوع محتوا:

فایل صوتی

0 دیدگاه 45 بازدید 26 نفر