سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم/ آنلاین)

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 30 آذر ماه: 3.740.000 تومان - 15% تخفیف

تا 5 دی ماه: 3.960.000 تومان - 10% تخفیف

تا 15 دی ماه: 4.180.000 تومان - 5% تخفیف

سطح یک. اصول روان درمانی (دوره هشتم/ آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 23 دی تا 26 اسفند 1401

زمان برگزاری:

ساعت 08:30 تا 12:30

جلسات:

تعداد 10جلسه، روزهای جمعه

سرفصل‌ها

 • آشنایی با روان‌حرفه‌ها و حد و حدود آنها
 • آشنایی با انواع روان‌درمانی
 • آشنایی با روان‌درمانیِ شواهد بنیاد
 • ابعاد صلاحیت حرفه‌ای
 • مهارت‌های خرد و پایه در روان‌درمانی
 • آشنایی با نظریه‌ها در روان‌درمانی
 • مکاتب یکپارچه‌نگری در روان‌درمانی
 • آشنایی با عوامل مشترک و اختصاصی در روان‌درمانی
 • آشنایی با مراحل تغییر
 • ارتباط درمانی و رابطه درمانی
 • بازاندیشیِ معالجه گفتاری
 • تلویحات درمانی نظریه و پژوهش دلبستگی
 • پویش‌های روانی چرخه‌ای
 • ظرفیت‌سازی روانشناختی از طریق تمرین متأملانه
0 دیدگاه 7 بازدید 20 نفر