سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین)

خوانش متونِ آموزشیِ محوری پیش‌نیاز: سطح یک و دو

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 15 بهمن: 3،740،000 تومان - 15% تخفیف

تا 30 بهمن: 3،960،000 تومان - 10% تخفیف

تا 15 اسفند: 4،180،000 تومان - 5% تخفیف

سطح سه. هم‌آفرینی تغییر (دوره نهم/آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از ۱۹ فروردین تا 17 تیر (30 اردیبهشت تعطیل)

زمان برگزاری:

ساعت 16:00 تا 19:00

جلسات:

تعداد 13جلسه، روزهای جمعه

خوانش متونِ آموزشیِ محوریپیش‌نیاز: سطح یک و دو
0 دیدگاه 11 بازدید 40 نفر