جبر اختیاری یا اختیار جبری؟ (آنلاین)

روایت تحول «من» در بستر تاریخ و نقش آن در شکل‌گیری نظریه‌ها و فنون روان‌درمانی

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

تا 30 اسفند: 1680000 تومان - 30% تخفیف

تا 15 فروردین: 1920000 تومان - 20% تخفیف

تا 31 فروردین: 2160000 تومان - 10% تخفیف

جبر اختیاری یا اختیار جبری؟ (آنلاین)
تاریخ برگزاری:

از 18 اردیبهشت تا 22 خرداد 1401

زمان برگزاری:

ساعت 20:00 تا 22:00

جلسات:

تعداد 6جلسه، روزهای یکشنبه

مفهوم «من» از محوری‌ترین و غامض‌ترین مباحث روانشناسی است که متأثر از روح زمان است و در طول تاریخ دگردیسی یافته است. جبر و اختیار از مفاهیمی است که ارتباط تنگاتنگی با «من» دارد. «من» و ماهیت آن در قالب آزادی و اختیار، و یا ضرورت و اجبار معنا می‌یابد. نحوه مواجهه با این مفاهیم، تعیین‌کننده رویکرد ما به مسئولیت، پاداش و تنبیه، تغییر رفتار، و روان‌‌درمانی است. در این دوره آموزشی، تحول تاریخی مفهوم «من»، ارتباط آن با ماهیت ناهشیاری و اراده آزاد، جایگاه «من» در تبیین های روانشناختی، و نقش محوری آن در شکل‌گیری فنون و الگوهای روان‌درمانی مورد بازبینی و بحث قرار می‌گیرد. روان‌‌درمانی بر این مبنا -تا حد زیادی- تجلی‌گاه فنی نگاه به «من» و مسأله جبر و اختیار است.

0 دیدگاه 5 بازدید 67 نفر