جبر اختیاری یا اختیار جبری؟ (آفلاین)

زير نظر دكتر نيما قربانی | انقضا یکساله

به محتوای ضبط شده از دوره زنده دسترسی دارید

تا 30 اسفند: 840.000 تومان - 30% تخفیف

تا 15 فروردین: 960.000 تومان - 20% تخفیف

تا 31 فروردین: 1.080.000 تومان - 10% تخفیف

جبر اختیاری یا اختیار جبری؟ (آفلاین)
تاریخ برگزاری:

از 18 اردیبهشت تا 22 خرداد 1401

تعداد جلسات:

6 جلسه

نوع محتوا:

فایل صوتی

گواهینامه:

ارائه گواهینامه پایان دوره

روایت تحول «من» در بستر تاریخ و نقش آن در شکل‌گیری نظریه‌ها و فنون روان‌درمانی

مفهوم «من» از محوری‌ترین و غامض‌ترین مباحث روانشناسی است که متأثر از روح زمان است و در طول تاریخ دگردیسی یافته است. جبر و اختیار از مفاهیمی است که ارتباط تنگاتنگی با «من» دارد. «من» و ماهیت آن در قالب آزادی و اختیار، و یا ضرورت و اجبار معنا می‌یابد. نحوه مواجهه با این مفاهیم، تعیین‌کننده رویکرد ما به مسئولیت، پاداش و تنبیه، تغییر رفتار، و روان‌‌درمانی است. در این دوره آموزشی، تحول تاریخی مفهوم «من»، ارتباط آن با ماهیت ناهشیاری و اراده آزاد، جایگاه «من» در تبیین های روانشناختی، و نقش محوری آن در شکل‌گیری فنون و الگوهای روان‌درمانی مورد بازبینی و بحث قرار می‌گیرد. روان‌‌درمانی بر این مبنا -تا حد زیادی- تجلی‌گاه فنی نگاه به «من» و مسأله جبر و اختیار است.

0 دیدگاه 97 بازدید 18 نفر