آزمون افسردگی

"*" indicates required fields

طی ۲ هفته گذشته، هریک از موارد زیر تا چه میزان شما را آزرده است؟
توجه داشته باشید که پاسخ به همه پرسش‌ها ضروری است.

۱. لذت یا علاقه اندک در انجام کارها*

۲. احساس غم، افسردگی، یا ناامیدی*

۳. مشکل در به خواب رفتن یا تداوم خواب، یا خواب بیش از حد*

۴. احساس خستگی یا انرژی کم*

۵. اشتهای کم یا پرخوری*

۶. احساس بد نسبت به خود*

۷. دشواری در تمرکز بر کارها مانند خواندن روزنامه و کتاب یا دیدن تلویزیون*

۸. کاهش سرعت حرکات و صحبت کردن به‌گونه‌ای که دیگران متوجه آن شده باشند یا بر عکس (افزایش سرعت انجام حرکات و بی‌قراری)*

۹. افکاری مبنی بر اینکه بهترست بمیرید یا فکر صدمه زدن به خود*

پاسخ شما به این پرسش نشان می‌دهد که ممکن است در ریسک صدمه زدن به خود یا دیگری باشید. به روانپزشک مورد اعتماد خود مراجعه نمایید

۱۰. اگر هریک از مشکلات بالا را دارید، تا چه حد این مشکلات برای شما در محیط کار، خانه، یا ارتباط با دیگران دشواری ایجاد کرده است؟*