از شیفتگی تا شفقت (دوره اول)

تومان295,000

درباره دوره:
نطفه انسان در وابستگی به دیگران شکل می‌گیرد و پرورش می‌یابد. وحشت از این وابستگی سازه‌ای را شکل می‌دهد که از محوری‌ترین خصایص انسانی‌ست و آن خودشیفتگی است. انسان‌ها عمدتاً دلباخته قدرت‌اند. برای همین از هر آنچه که به افزایش قدرت بینجامد، مانند ورزش‌های رزمی، قدرت تمرکز ذهنی، امکانات مالی، مقام و موقعیت اجتماعی، امکان تسلط بر دیگران، دانش، اعتبار اجتماعی، و… استقبال می‌کنند. اما اغلب آدم‌ها جهت کسب قدرت راه مستقیم را طی می‌کنند. راهی که به شکلی بلافصل به چشم می‌آید: بازوی ضعیف باید قوی شود، ذهن پراکنده باید متمرکز شود، توان مالی اندک باید افزایش یابد، و مقام اجتماعی باید ارتقا یابد. اما آنچه باز به چشمانی اندکی تیزبین‌تر می‌آید، هزینههای سنگین و موقعیت لرزانی است که چنین مسیری از قدرت‌طلبی به همراه خواهد داشت. قدرت اصیل نه با تمرکز، نه با بازوی تنیده، و نه با پول و مقام، بلکه با دلی جاری و سیال و مشفق حاصل می‌شود. در این دوره آموزشی مسیر جایگزین کسب قدرت در قالب حرکت از شیفتگی به شفقت آموزش داده می‌شود. مهر و شفقت را قدرتی است بس نافذتر از اعتبار و اقتدار و مقام و مهارت.

پایان ثبت‌نام

دسته: