ناهشیاری چیست؟

تومان1,600,000

ناهشیاری چیست؟

دکتر نیما قربانی

مدت دوره: ۱۶ ساعت

شروع دوره: یکشنبه ها از ۲ خرداد تا ۲۰ تیر ۱۴۰۰

برگزاری با: اپلیکیشن زوم

——————————————

هزینه اصلی شرکت در دوره: ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

تا ۲۰ فروردین با تخفیف ۳۸ درصد: ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
تا پایان فروردین با تخفیف ۲۵ درصد: ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
تا ۱۰ اردیبهشت با تخفیف ۱۵ درصد: ۱.۳۶۰.۰۰۰ تومان
تا ۲۰ اردیبهشت با تخفیف ۵ درصد: ۱.۵۲۰.۰۰۰ تومان

 

پایان ثبت‌نام