133

آثاری که در خصوص ناهشیاری منتشر شده‌اند، چیزی فراتر از تاریخ نظریه‌های عمدتاً روانپویشی نبوده است. پرسش اساسی همچنان باقی است: وقتی از ناهشیار سخن می‌گوییم، درواقع مرادمان چیست؟ ماهیت ناهشیاری چیست؟ ناهشیاری چه اهمیتی در سلامت و بیماری و شکوفایی استعدادها دارد؟ مواجهه با ناهشیاری چه سیری را در تاریخ نظریه‌ها و فنون روان‌درمانی سپری کرده است؟ چگونه می‌توان از این مفهوم‌سازی‌ها به شکل منسجمی در فرایند روان‌درمانی بهره برد؟ پاسخ محتمل به پرسش‌های یادشده محور این دوره آموزشی است.

محتوای دوره
  • جلسه اول: ناهشیاری چیست 01:54:00
  • جلسه دوم: ناهشیاری چیست 02:42:00
  • جلسه سوم: ناهشیاری چیست 02:34:00
  • جلسه چهارم: ناهشیاری چیست 02:32:00
  • جلسه پنجم: ناهشیاری چیست 02:43:00
  • جلسه ششم: ناهشیاری چیست 02:07:00
  • جلسه هفتم: ناهشیاری چیست 02:38:00
  • جلسه هشتم: ناهشیاری چیست 03:00:00
پایان رسیده
اطلاعات دوره
مدت زمان: 18 ساعت
تعداد جلسات: 8 جلسه
نوع محتوا: صوتی

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture