2

گذر از اضطراب با بهوشیاری

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: گذر از اضطراب با بهوشیاری 02:30:00
 • جلسه دوم زوم: گذر از اضطراب با بهوشیاری 02:30:00
 • جلسه سوم زوم: گذر از اضطراب با بهوشیاری 02:30:00
 • جلسه چهارم زوم: گذر از اضطراب با بهوشیاری 02:30:00
 • جلسه پنجم زوم: گذر از اضطراب با بهوشیاری 02:30:00
 • جلسه ششم زوم: گذر از اضطراب با بهوشیاری 02:30:00
 • جلسه هفتم زوم: گذر از اضطراب با بهوشیاری 02:30:00
 • جلسه هشتم زوم: گذر از اضطراب با بهوشیاری 02:30:00

این دوره برای چه کسانی مفید است؟

 • اگر مضطرب هستید
 • اگر دچار وابستگی به مواد مخدر و الکل هستید
 • اگر از اختلالات خوردن رنج می‌برید
 • اگر گرفتار اختلالات خواب هستید
 • اگر از نشانه‌های افسردگی خسته شده‌اید
 • اگر تردیدها و دودلی‌ها متوقفتان کرده

سرفصل‌های دوره:

۱) اضطراب و درک مفاهیم آن
 • درک مفهوم اضطراب همراه با علائم و نشانه‌های آن
 • اضطراب و میزان آسیب‌های آن به زندگی روزمره
 • چگونه به اضطراب خود گوش دهیم به جای فرار از آن
 • اضطراب و ایجاد موانع انتخاب
 • تغییر رابطه با اضطراب
 • شروع یک روش جدید
  ۲) بهوشیاری کلید رهایی از اضطراب
 • بهوشیاری چیست؟
 • مهارت‌های بهوشیاری
 • هیجان، رابطه آن با بهوشیاری
 • مواجهه با پارادوکس رنج و لذت
 • استقبال از جنبه‌های نامأنوس اضطراب با بهوشیاری
 • پذیرش اوضاع آنگونه که هست
 • ارتباط پیچیده براساس عادت‌های آمیخته با هیجان
  ۳) پذیرش، رضایتمندی و خودشفقتی
 • معنا و نحوه ایجاد رضایتمندی و پذیرا بودن
 • نقش بهوشیاری در زندگی بر مبنای اهداف یا ارزش ها (عهد با خود)
 • خود مهربانی و خودشفقتی چیست؟
 • موانع ایجاد خودشفقتی
 • بازیگر زندگی چه کسی باشیم
 • برداشت‌های عامیانه و اشتباه در مورد شفقت خود
  ۴) جمع‌بندی
 • چطور بعد از تمرین بهوشیار بمانیم
 • چگونه از ماندگاری عادت ناکارآمد خود رهایی یابیم
پایان رسیده
تا 30 مهر:
1،190،000 تومان
15% تخفیف
تا 10 آبان:
1،260،000 تومان
10% تخفیف
تا 25 آبان:
1،330،000 تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 1 آذر تا
 27 دی 
تعداد 8 جلسه
 روزهای دوشنبه
ساعت 20:00 تا
 22:30
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture