تصویر پروفایل

184

روایت تحول «من» در بستر تاریخ و نقش آن در شکل‌گیری نظریه‌ها و فنون روان‌درمانی

محتوای دوره
  • جلسه اول زوم: جبر اختیاری یا اختیار جبری؟ 02:00:00
  • جلسه دوم زوم: جبر اختیاری یا اختیار جبری؟ 02:00:00
  • جلسه سوم زوم: جبر اختیاری یا اختیار جبری؟ 02:00:00
  • جلسه چهارم زوم: جبر اختیاری یا اختیار جبری؟ 02:00:00
  • جلسه پنجم زوم: جبر اختیاری یا اختیار جبری؟ 02:00:00
  • جلسه ششم زوم: جبر اختیاری یا اختیار جبری؟ 02:00:00

مفهوم «من» از محوری‌ترین و غامض‌ترین مباحث روانشناسی است که متأثر از روح زمان است و در طول تاریخ دگردیسی یافته است. جبر و اختیار از مفاهیمی است که ارتباط تنگاتنگی با «من» دارد. «من» و ماهیت آن در قالب آزادی و اختیار، و یا ضرورت و اجبار معنا می‌یابد. نحوه مواجهه با این مفاهیم، تعیین‌کننده رویکرد ما به مسئولیت، پاداش و تنبیه، تغییر رفتار، و روان‌‌درمانی است. در این دوره آموزشی، تحول تاریخی مفهوم «من»، ارتباط آن با ماهیت ناهشیاری و اراده آزاد، جایگاه «من» در تبیین های روانشناختی، و نقش محوری آن در شکل‌گیری فنون و الگوهای روان‌درمانی مورد بازبینی و بحث قرار می‌گیرد. روان‌‌درمانی بر این مبنا -تا حد زیادی- تجلی‌گاه فنی نگاه به «من» و مسأله جبر و اختیار است.

پایان رسیده
تا 30 اسفند:
1680000 تومان
30% تخفیف
تا 15 فروردین:
1920000 تومان
20% تخفیف
تا 31 فروردین:
2160000 تومان
10% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 18 اردیبهشت تا
 22 خرداد 1401 
تعداد 6 جلسه
 روزهای یکشنبه
ساعت 20:00 تا
 22:00
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

Hide picture