14

با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی

محتوای دوره
  • جلسه اول: ايفای نقش (Role Play) دوره دوم 04:00:00
  • جلسه دوم: ايفای نقش (Role Play) دوره دوم 04:00:00
  • جلسه سوم: ايفای نقش (Role Play) دوره دوم 04:00:00
  • جلسه چهارم: ايفای نقش (Role Play) دوره دوم 04:00:00
  • جلسه پنجم: ايفای نقش (Role Play) دوره دوم 04:00:00
  • جلسه ششم: ايفای نقش (Role Play) دوره دوم 04:00:00
  • جلسه هفتم: ايفای نقش (Role Play) دوره دوم 04:00:00
  • جلسه هشتم: ايفای نقش (Role Play) دوره دوم 04:00:00
تمرین نقش درمانگر و مراجع پیش نیاز: سطح دو
پایان رسیده
تا 30 آبان:
2،856،000 تومان
15% تخفیف
تا 5 آذر:
3،024،000 تومان
10% تخفیف
تا 15 آذر:
3،192،000 تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 2 دی تا
 28 بهمن 
تعداد 8 جلسه
 روزهای پنجشنبه
ساعت 08:30 تا
 12:30
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture