5

2

130

2

این دوره به نظریه پیوستاری رشد ظرفیت مهرورزی، از خودشیفتگی و میل به تملک تا احساس تعلق و مهرورزی می‌پردازد. سازوکارهای این دگردیسی و تجربه عشق رمانتیک و افلاطونی از محورهای این دوره خواهد بود. به عبارت ساده‌، چطور آدم‌ها از خودخواهی به عشق‌ورزی می‌رسند و چطور و چرا خودخواهی را با عشق اشتباه می‌گیرند؟ و آیا اصلاً اشتباهی در کار است؟ همچنین، داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای این نظریه، تبیین و تأویل خواهد شد.

محتوای دوره
 • جلسه اول: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه دوم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه سوم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه چهارم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه پنجم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه ششم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه هفتم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه هشتم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه نهم زوم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00

نظرات دوره

5

5
2 ratings
 • 5 ستاره2
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0
 1. حامد حکیمی21 فروردین 1401 at 14:11
  خوب بود
  5

  خوب بود

 2. راضی
  5

  دوره بسیار خوب و مفیدی بود

منابع دوره:

 • مثنوی معنوی
 • سودای خوش
 • از خط تا مثلث تعارض
پایان رسیده
تا 15 مرداد:
1،440،000 تومان
40% تخفیف
تا 20 مرداد:
1،680،000 تومان
30% تخفیف
تا 25 مرداد:
1،920،000 تومان
20% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 28 شهریور تا
 30 آبان 
تعداد 8 جلسه
 روزهای یکشنبه
ساعت 20:00 تا
 22:00
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture