118

این دوره به نظریه پیوستاری رشد ظرفیت مهرورزی، از خودشیفتگی و میل به تملک تا احساس تعلق و مهرورزی می‌پردازد. سازوکارهای این دگردیسی و تجربه عشق رمانتیک و افلاطونی از محورهای این دوره خواهد بود. به عبارت ساده‌، چطور آدم‌ها از خودخواهی به عشق‌ورزی می‌رسند و چطور و چرا خودخواهی را با عشق اشتباه می‌گیرند؟ و آیا اصلاً اشتباهی در کار است؟ همچنین، داستان پادشاه و کنیزک مثنوی بر مبنای این نظریه، تبیین و تأویل خواهد شد.

محتوای دوره
 • جلسه اول: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه دوم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه سوم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه چهارم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه پنجم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه ششم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه هفتم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه هشتم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00
 • جلسه نهم زوم: دوره از تملک تا تعلق 02:00:00

منابع دوره:

 • مثنوی معنوی
 • سودای خوش
 • از خط تا مثلث تعارض
1,200,000 تومان
اطلاعات دوره
مدت زمان: 16 ساعت
تعداد جلسات: 8 جلسه
نوع محتوا: فایل صوتی

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture