46

پیش نیاز، دوره مقدماتی

محتوای دوره
  • جلسه اول زوم: کارگاه تربیت سالم کودک (تکمیلی) 03:30:00
  • جلسه دوم زوم: کارگاه تربیت سالم کودک (تکمیلی) 03:30:00
  • جلسه سوم زوم: کارگاه تربیت سالم کودک (تکمیلی) 03:30:00
پایان رسیده
تا 15 مرداد:
670.000 تومان
15% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 21 مهر تا
 19 آبان 1401 (۲۱ مهر، ۵ و ۱۹ آبان) 
تعداد 3 جلسه
 روزهای پنجشنبه
ساعت 15:00 تا
 18:30
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture