35

در این دوره به قصد ارتباط نزدیک با روان و فهم عمیق‌تر روانکاوی به تبارشناسی برخی از مفاهیم کلیدی فرویدی …

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: مبانی فلسفی روانکاوی (دومین دوره) 02:00:00
 • جلسه دوم زوم: مبانی فلسفی روانکاوی (دومین دوره) 02:00:00
 • جلسه سوم زوم: مبانی فلسفی روانکاوی (دومین دوره) 02:00:00
 • جلسه چهارم زوم: مبانی فلسفی روانکاوی (دومین دوره) 02:00:00
 • جلسه پنجم زوم: مبانی فلسفی روانکاوی (دومین دوره) 02:00:00
 • جلسه ششم زوم: مبانی فلسفی روانکاوی (دومین دوره) 02:00:00
 • جلسه هفتم زوم: مبانی فلسفی روانکاوی (دومین دوره) 02:00:00
 • جلسه هشتم زوم: مبانی فلسفی روانکاوی (دومین دوره) 02:00:00
 • جلسه نهم زوم: مبانی فلسفی روانکاوی (دومین دوره) 02:00:00
در این دوره به قصد ارتباط نزدیک با روان و فهم عمیق‌تر روانکاوی به تبارشناسی برخی از مفاهیم کلیدی فرویدی در تاریخ تمدن ( فلسفه، ادبیات، هنر، ادیان) می‌پردازیم و برای پیشگیری از پراکندگی، هر جلسه را به یک مفهوم اختصاص می‌دهیم.

سرفصل موضوعات:

 • سائق حیات
 • سائق مرگ
 • عقده ادیپ
 • سادیسم
 • مازوخیسم
 • نارسیسیم
 • لذت
 • ایگو
 • آگاهی
منبع اصلی:
 • زندگی‌نامه فروید/ لو سالومه
منابع ضمن دوره:
 • ضیافت/ افلاطون
 • ادیپ/ سوفوکل
 • ژوستین/مارکی دوساد
 • ونوس خزپوش/ زاخر مازوخ
 • آگاهی خودآگاهی هگل/ اردبیلی
 • بخشی کوتاهی از برادران کارامازوف/ داستایوفسکی
 • بخش کوتاهی از چنین گفت زرتشت/ نیچه
 • تریسان و ایزولده/ واگنر
 • بخش کوتاهی از اخلاق/ اسپنوزا
این منابع در طول دوره اضافه و کم خواهد شد.
پایان رسیده
تا 30 آبان:
675،000 تومان
25% تخفیف
تا 10 آذر:
765،000 تومان
15% تخفیف
تا 15 آذر:
855،000 تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 4 دی تا
 30 بهمن 
تعداد 9 جلسه
 روزهای شنبه
ساعت 20:00 تا
 22:00
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture