34

دوره آموزش روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت (ISTDP) با نظارت و سرپرستی دکتر نیما قربانی

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه دوم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه سوم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه چهارم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه پنجم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه ششم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه هفتم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه هشتم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه نهم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه دهم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه یازدهم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه دوازدهم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه سیزدهم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه چهاردهم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه پانزدهم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
 • جلسه شانزدهم زوم: دوره آنلاین سطح چهارم آموزش ISTDP 02:30:00
با کلیک دکمه بالا در صورت بازگشت به همین صفحه، لطفا اینجا را کلیک کنید
پایان رسیده
تا 15 مهر:
3،298،000 تومان
15% تخفیف
تا 30 مهر:
3،492،000 تومان
10% تخفیف
تا 15 آبان:
3،686،000 تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 12 آذر تا
 27 اسفند 
تعداد 16 جلسه
 روزهای جمعه
ساعت 16:00 تا
 18:30
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture