5

1

104

1

تحت نظارت دکتر نیما قربانی

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره شانزدهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه دوم زوم: اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره شانزدهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه سوم زوم: اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره شانزدهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه چهارم زوم: اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره شانزدهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه پنجم زوم: اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره شانزدهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه ششم زوم: اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره شانزدهم/آنلاین) 04:00:00
 • جلسه هفتم زوم: اصول و مبانی روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (دوره شانزدهم/آنلاین) 04:00:00

نظرات دوره

5

5
1 ratings
 • 5 ستاره1
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0
 1. سناء آزادی9 فروردین 1402 at 17:57
  اصول و مبانی ISTDP
  5

  عالی بود.

سرفصل‌های سطح دو (ISTDP)

 • مفروضه‌های رویکردهای روان‌پویشی
 • مفاهیم اصلی در رویکرد روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه‌مدت (ISTDP)
 • مقایسه روانکاوی کلاسیک و ISTDP
 • فراروان‌شناسی ناهشیاری دوانلو
 • دلبستگی و ترومای دلبستگی
 • آسیب‌شناسی روانی در ISTDP
 • طیف نورزها (نشانه تا خوی) و شکنندگی ایگو
 • درمان آزمایشی و تعارض درون‌روانی
 • توالی پویشی محوری (CDS)
 • مثلث تعارض و مثلث شخص
 • احساسات و هیجان‌ها (انواع، مولفه‌ها، مسیر تجربه بدنی و رفتاری)
 • احساسات متعارض انتقالی (CTF)
 • پرسشگری پویشی، فراخوانی احساسات، تسهیل تجربه کامل احساسات
 • اضطراب، کانال‌های تجلی اضطراب، تنطیم اضطراب
 • دفاع‌های روان‌شناختی (ماهیت، سطوح، تحول)
 • دفاع‌های اصلی و دفاع‌های تاکتیکی
 • دفاع‌های بدوی، واپس‌رونده، سرکوب‌گر، و وسواسی
 • کار با دفاع‌ها، مقاومت، مقاومت انتقالی
 • سطوح مقاومت (اجتناب از احساسات، اجتناب از نزدیکی هیجانی، مقاومت سوپرایگو)
 • ظرفیت سازش‌یافتگی ایگو
 • ظرفیت خود مشاهده‌گری
 • پیمان درمانی هشیار و ناهشیار
 • اهداف عملیاتی در ISTDP
 • پیمان کاری، تکالیف درمانی و فنون ISTDP
 • فشار (دعوت)، روشن‌سازی، چالش، درگیری مستقیم، تحکیم
 • پیشبرد جلسات درمانی بر اساس الگوی: مداخله، پاسخ، مداخله، پاسخ
 • مدل استاندارد و گام به گام در ISTDP
 

منابع

 • از خط تا مثلث تعارض/ نیما قربانی
 • روان‌درمانگری پویشی فشرده و کوتاه‌مدت/ نیما قربانی
 • مصاحبه با جان فردریکسون از مجله جان و تن 3 و 4
 • مصاحبه با هوبرت هرمنز از مجله جان و تن 5 و 6
 • مصاحبه با رابرت نبورسکی از مجله جان و تن 7 و 8
پایان رسیده
تا 31 اردیبهشت:
2،618،۰۰۰ تومان
15% تخفیف
تا 15 خرداد:
2،772،۰۰۰ تومان
10% تخفیف
تا 31 خرداد:
2،926،۰۰۰ تومان
5% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 7 مرداد تا
 18 شهریور 1401 
تعداد 7 جلسه
 روزهای جمعه
ساعت 17:00 تا
 21:00
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture