22

بلا، خلاص، علاج، صفا؟ رابطه ساختار شخصیت و پول

محتوای دوره
 • جلسه اول زوم: کارگاه تجربه‌ای پول چیست 02:30:00
 • جلسه دوم زوم: کارگاه تجربه‌ای پول چیست 02:30:00
 • جلسه سوم زوم: کارگاه تجربه‌ای پول چیست 02:30:00
 • جلسه چهارم زوم: کارگاه تجربه‌ای پول چیست 02:30:00
 • جلسه پنجم زوم: کارگاه تجربه‌ای پول چیست 02:30:00
 • جلسه ششم زوم: کارگاه تجربه‌ای پول چیست 02:30:00
 • جلسه هفتم زوم: کارگاه تجربه‌ای پول چیست 02:30:00
 • جلسه هشتم زوم: کارگاه تجربه‌ای پول چیست 02:30:00
 • جلسه نهم زوم: کارگاه تجربه‌ای پول چیست 02:30:00
 • جلسه دهم زوم: کارگاه تجربه‌ای پول چیست 02:30:00

سرفصل‌های قسمت اول کارگاه رابطه شخصیت و پول:

 • تاریخچه پول
 • رابطه پول و ساختار شخصیت(طرحواره‌ها، پیش‌نویس‌ها، بازنمایی‌ها)
 • اجتناب از پول، پول‌پرستی یا تقدس پول، پول و موقعیت اجتماعی، نگهبانی از پول
 • نگرش‌ها نسبت به پول: وسواس پولی، کسب قدرت با هزینه کردن پول، محافظه‌کاری و امنیت، تلاش و توانایی، نگهداری پول، ناکافی بودن پول، اضطراب پولی
 • توضیح مقدماتی در مورد احساسات زیربنایی دررابطه با پول
 • ارزیابی آسیب‌شناسی پول و اعتیادهای مالی
پایان رسیده
تا 20 شهریور:
2،000،000 تومان
20% تخفیف
تا 31 شهریور:
2،125،000 تومان
15% تخفیف
تا 5 مهر:
2،250،000 تومان
10% تخفیف
اطلاعات دوره
برگزاری از 22 مهر تا
 25 آذر 
تعداد 10 جلسه
 روزهای پنجشنبه
ساعت 19:00 تا
 21:30
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture