تصویر پروفایل

70

📖 سرفصل‌ها مروری بر مبانی اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی مرزها و انتقال ميان‌نسلی سوپرايگوی سيال دربرابر سوپرايگوی يکپارچه …

محتوای دوره
 • اولین دوره کارگاه آنلاین «اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی (۲)» 04:00:00

📖 سرفصل‌ها

 • مروری بر مبانی اخلاق حرفه‌ای در مشاوره و روان‌درمانی
 • مرزها و انتقال ميان‌نسلی
 • سوپرايگوی سيال دربرابر سوپرايگوی يکپارچه
 • شيب لغزان و تمايز مرزگذری و مرزشکنی
 • چهار زمينه مشترک مرزشکنان جنسی و انواع درمانگرانِ مرزشکنِ جنسی
 • شکست در ذهنی‌سازی و فروپاشی فضای تحليلی، کنش‌نمايی، همانندسازی فرافکن، همانندگريزی با پرخاشگر
 • فانتزی شِفای عشق و جنون دو نفره بازوالدينی
 • نقش خودکشی‌گرايی در مرزشکنی جنسی
 • مرزها و خاتمه درمان
 • اهمیت راهبردهای خودمراقبتی کارآمد
 • پاسخ به پرسش‌های کلیدی
پایان رسیده
اطلاعات دوره
برگزاری از 15 اردیبهشت تا
 15 اردیبهشت 1401 
تعداد 1 جلسه
 روزهای پنجشنبه
ساعت 08:00 تا
 14:00
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

Hide picture