2

1

32

1

پرسش از فروید با خوانشی از اروس و تمدن مارکوزه

محتوای دوره
 • جلسه زوم: عشق و تمدن 02:00:00

نظرات دوره

2

2
1 ratings
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره1
 • 1 ستاره0
 1. مژگان محمدی10 آذر 1400 at 22:41
  عشق و تمدن
  2

  اول ؛ پر از قضاوت و پیش داوری نادرست در رابطه با دیگران
  دوم ؛ تداعی مفاهیم جلسات دینی مدرسه
  و حدیث خواندن صبحگاهی برای شروع روز
  سوم ؛ دلایل بسیار سطحی برای عوض شدن سبک زندگی شصتی ها و …
  چهارم ؛ معرفی دو فرهنگ امریکایی و اسلامی و حق انتخاب فقط بین یکی از این دو با تاکید بر انتخاب دومی

پایان رسیده
اطلاعات دوره
برگزاری از 1 آذر تا
 1 آذر 
تعداد 1 جلسه
 روزهای دوشنبه
ساعت 20:30 تا
 22:30
برگزاری در زوم

دوره به صورت زنده برگزار میگردد

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture