نکته پردازی

23

خرداد'95

تأملات

تأملات حقیقت شفا است، اگر به قدر طاقت باشد                                                   حقیقت بلا است، اگر ورای طاقت باشد. بایگانی نکته پردازی

Read More

29

اردیبهشت'95

کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ نمی‌توانیم چیزی را تغییر دهیم، مگر اینکه آن را بپذیریم.   آرشیو دسته‌بندی‌ها: نکته پردازی

Read More

13

اردیبهشت'95

جان فردریکسون

دفاع‌های کودکی دشمن بزرگسالی است.   آرشیو دسته بندی ها : نکته پردازی

Read More

13

اردیبهشت'95

تأملات

تأملات آگاهی آزادی می‌آفریند، جهل جبر می‌آفریند   آرشیو دسته بندی ها : نکته پردازی انتشارات بینش نو

Read More

07

اردیبهشت'95

تأملات

تأملات بعضی‌ها دروغ می‌گویند بعضی‌ها در دروغ زندگی می‌کنند. آرشیو دسته بندی ها: نکته پردازی انتشارات بینش نو

Read More

06

اردیبهشت'95

تأملات

تأملات روانکاوی نه وارسی گذشتـهْ که وارسـی تجـربه اینجا و اکنون است.   آرشیو دسته بندی ها: نکته پردازی انتشارات …

Read More