مقالات

18

خرداد'95

Brief Religious Coping in Iran

– http://dialogicalresearch.org Religious and Psychological Implications of Positive and Negative Religious Coping in Iran Nima Ghorbani, P. J. Watson, Sahar …

Read More

17

فروردین'95

عشق چیست؟

عشق از مفاهیم بدیهی و غایی تجربه انسانی است که جان می دهد و جان می گیرد. انسان ها برای …

Read More