Nima-Ghorbani-pic1-350x350

دکتر نیما قربانی، استاد دانشگاه تهران، به همراه پی. جی. واتسون، استاد دانشگاه تنسی، مدل خودشناسی انسجامی را به عنوان یکی از فرایندهای محوری شخصیت صورت‌بندی کرده است. این فرایند و خصیصه‌ی خودشناختی در مطالعات متعددی در ایران و آمریکا به‌عنوان یکی از هسته‌های نظم‌دهنده رفتار تأیید شده است، و ساز و کار تغییر در درمان‌های پویشی-تجربه‌ای، و آموزش‌های تجربه‌ای همچون مربی‌گری مدیران است. دکتر نیما قربانی سوپروایزر رسمی انجمن بین‌المللی درمان‌های پویشی-تجربه‌ای  در روان‌درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت است. وی از سال ۱۳۷۰ با این روش درمانی آشنا شد و تحت نظر افرادی چون حبیب دوانلو، محمدجواد نفیسی، راب نبورسکی، جوزت دی هاودِلابی، و جان فردریکسون آموزش دیده است. پژوهش‌های میان فرهنگی وی در تقاطع گستره‌های شخصیت، روان‌درمانی، روان‌شناسی دین، و روان شناسی مدیران قرار دارد. مطالعات اخیر وی بر اهمیت بهوشیاری، خودشناسی انسجامی، و مهار خود به عنوان عناصر اصلی یک الگوی غنی خود نظم‌بخشی و سازوکار درون روانی تغییر رفتار صحه گذاشته‌اند. دکتر قربانی با بهره گیری از این روش و سازه بیش از یکصد کارگاه آموزش‌های تجربه‌ای را برای مدیران اجرا کرده است، روش شناسی پژوهشی وی تجربه گرایی دیالوژیک-هرمنوتیکی است، که در آن منظر مشاهده گر و اثر آن در مشاهده موضوع، به صورت عینی – در سطح درون‌فردی، بین‌فردی، و بین‌فرهنگی – وارسی می‌شود. نتایج مطالعات وی در بیش از چندین کتاب و ده‌ها مقاله علمی-پژوهشی در نشریات معتبر حرفه ای و بین المللی روان شناسی به چاپ رسیده است.