مقالات فارسی

 • بشارت، محمدعلی؛ صالحی، مریم؛ رستمیان، عبدالرحمن؛ قربانی، نیما (۱۳۹۴). مقایسه اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری-هیجانی زوج‌محور و مداخله بیمارمحور بر کیفیت رابطه زوجین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید: یک مطالعه مقدماتی. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران, ۳(۲), ۹۵-۱۰۴٫‎
 • سبزه آرای لنگرودی، میلاد؛ سرافراز، مهدی­رضا؛ قربانی، نیما (۱۳۹۴). بررسی ویژگی­های روان­سنجی شاخص آرزو. مطالعات روانشناختی، ۱۱(۱)، ۱۱۴-۹۷٫
 • لطفی، سمیرا؛ قربانی، نیما؛ پورحسین، رضا (۱۳۹۳). بررسی برازنده­سازی مدل ابعادی تلجن در جمعیت تهران. علوم روانشناختی، ۴۹، ۴۰-۲۶٫
 • بشارت، محمدعلی؛ بزازیان، سعیده؛ قربانی، نیما؛ اصغری، مهسا سادات (۱۳۹۳). پیش­بینی خودشناسی انسجامی فرزندان بر اساس ویژگی­های فرزند­پروری والدین. فصلنامه خانواده­پژوهی، ۱۰(۳۷)، ۷۸-۶۵٫
 • امید بیکی،مهسا؛ خلیلی،شیوا؛ غلام علی لواسانی،مسعود؛ قربانی،نیما (۱۳۹۳). رابطه ذهن­آگاهی و خودشناسی منسجم با رضایتمندی زناشویی. مجله روانشناسی، ۷۱، ۳۴۱-۳۲۷٫
 • سبزه آرای لنگرودی،میلاد؛ سرافراز، مهدی­رضا؛ قربانی،نیما (۱۳۹۳). بررسی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس وابستگی­های ارزش خود. اندیشه­های نوین تربیتی، ۱۰(۱)، ۱۴۰-۱۱۹٫
 • موسوی، اشرف سادات؛ قربانی، نیما؛ قاضی طباطبایی، محمود (۱۳۹۳). مقایسه خودتخریب­گری روانشناختی بر پایه خودشناسی، خود انتقادی، و احساس شرم و گناه در سه گروه افراد سالم، بیماران اتوایمیون، و بیماران غیر اتوایمیون. مجله علوم رفتاری، ۸(۱)، ۸۸-۸۱٫
 • قربانی، نیما (۱۳۹۳). عشق چیست. مجله رویش روانشناسی، ۸، ۲۶-۳٫
 • صالح میرحسنی، وحیده؛ قربانی، نیما؛ علی پور، احمد؛ فرزاد، ولی الله (۱۳۹۳). نقش واسطه‌ای پنج عامل شخصیت در رابطه استرس ادراک‌شده و عینی با اضطراب، افسردگی، و علائم جسمانی رؤسای بانک‌ها. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، ۸(۴)، ۳-۴٫‎
 • قربانی، نیما؛ چن، ژئو؛ سعیدی، ضحی؛ بهجتی، زهرا؛ واتسون، پی. جی (۱۳۹۲). ساختار عاملی مقیاس شفقت خود در ایران. پژوهش­های کاربردی روانشناختی، ۴(۳)، ۴۱-۲۹٫
 • طاهباز، سحر؛  قربانی، نیما؛ الماسی، سیمین؛ پورنقاش تهرانی، سید سعید (۱۳۹۲). مقایسه گرایش شخصیتی خود تخریبی و خودشناسی انسجامی در بیماران اتو ایمیون و غیر بیماران. رویش روانشناسی، ۱، ۲۷-۱۵٫
 • رحیمی، سیدعلی‌سینا؛ قربانی، نیما؛ رفیعی، حسن؛ فرهودیان، علی؛ سلیمانی­نیا، لیلا؛ مساح، امید (۱۳۹۲). پیش‌بینی مصرف مواد براساس ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، ۱۴(۵)، ۷۴-۶۷٫
 • سعیدی، ضحی؛ قربانی، نیما؛ سرافراز، مهدی­رضا؛ شریفیان، محمدحسین (۱۳۹۲). اثر القای شفقت خود و حرمت خود بر میزان تجربه شرم و گناه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ۸ (۱)، ۱۰۲-۹۱٫
 • تبیک، محمدتقی؛ قربانی، نیما؛ رضازاده، سید محمدرضا (۱۳۹۲). نقش فرایندهای خودشناختی و عوامل بزرگ شخصیت در فضایل اخلاقی. روانشناسی و دین، ۶(۳)، ۸۰-۷۱٫
 • تبیک، محمدتقی؛ قربانی، نیما؛ رضازاده، سید محمدرضا (۱۳۹۲). رابطه انگیزش دینی و خود شناسی با فضایل اخلاقی. مطالعات اسلام و روانشناسی، ۷(۱۲)، ۱۴۸-۱۳۵٫
 • قربانی، نیما (۱۳۹۱). تحول مفهوم­سازی­های خودشناسی. رویش روانشناسی، ۲، ۵۳-۲۷٫
 • خضری مقدم، نوشیروان؛ قربانی، نیما؛ بهرامی احسان، هادی؛ رستمی، رضا (۱۳۹۱). اثربخشی گروه درمانی بر کاهش علائم روان­شناختی بیماران ام اس. روانشناسی بالینی، ۱۳، ۲۲-۱۳٫
 • خضری مقدم، نوشیروان؛ قربانی، نیما؛ بهرامی احسان، هادی؛ رستمی، رضا (۱۳۹۱). بررسی اثربخشی کاهش استرس بهوشیاری محور بر علایم روان­شناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس.‎ مجله تحقیقات علوم رفتاری، ۱۰(۷)، ۶۰۸-۵۹۷٫
 • سرافراز، مهدی رضا؛ قربانی، نیما؛ جواهری، عابدین (۱۳۹۱). خودمهارگری: ظرفیتی واحد یا دو وجهی؟ تمایز بین وجوه بازدارندگی و برانگیزندگی در دانشجویان دانشگاه­های تهران. پژوهش در سلامت روانشناختی، ۶(۴)، ۷۵-۶۹٫
 • سعیدی، ضحی؛ قربانی، نیما؛ سرافراز، مهدی‌رضا؛ شریفیان، محمدحسین (۱۳۹۱). رابطه‌ی شفقت خود، ارزش خود و تنظیم هیجانات خودآگاه. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، ۶(۳)، ۹-۱٫‎
 • صادقی، سیما؛ قربانی، نیما؛ بهرامی احسان، هادی؛ کیانی، مجتبی (۱۳۹۰). مقایسه اختلالات شخصیت در زوج­های سازگار و ناسازگار بر اساس SWAP-200.‎ پژوهش­های نوین روانشناختی، ۷ (۲۵)، ۹۹-۸۳٫
 • زرندی، علیرضا؛ قربانی، نیما؛ علوی، سید بابک (۱۳۹۰).  ارتباط پنج عامل شخصیت و رهبری تحول­گرا بر اساس دگرارزیابی زیر دستان و فرا دستان. پژوهش­های روانشناختی، ۲۸، ۱۱۱-۹۶٫
 • آقابابائی، ناصر؛ قربانی، نیما؛ خدابخش، محمدرضا (۱۳۹۰). تقابل فرایندهای خودشناختی با آستانه گذری. روانشناسی و دین، ۴(۱)، ۶۹-۵۵٫
 • طاهباز، سحر؛ قربانی، نیما؛ نبوی، سید مسعود (۱۳۹۰). گرایش­های شخصیتی خود تخریبی در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل: شواهد و افق­ها. فصل­نامه پژوهش­های کاربردی روان­شناختی، ۲(۱)، ۵۰-۳۹٫
 • طاهباز، سحر؛ قربانی، نیما؛ نبوی، سید مسعود (۱۳۹۰). مقایسه گرایش شخصیتی خود تخریبی و خودشناسی انسجامی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز و افراد سالم. روان­شناسی معاصر، (۶)۲، ۴۴-۳۵٫
 • بشارت، محمدعلی؛ اصغری، مهسا سادات؛ بهرامی احسان، هادی؛ قربانی، نیما (۱۳۹۰). رابطه ادراک از نحوه فرزندپروری والدین با هوش هیجانی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، ۴۱(۴)،۱۶-۳٫
 • زرندی، علیرضا؛ قربانی، نیما (۱۳۹۰). رابطه خودشناسی و رهبری تحول­گرا با ارضای نیازهای روان شناختی زیر دستان و ارزیابی عملکرد فرادستان. مجله روان­شناسی وعلوم تربیتی، ۳، ۷۴-۶۱٫
 • فرهادی، مهران؛ قربانی، نیما؛ بهرامی احسان، هادی (۱۳۹۰). الگوهای پالایش اضطراب: آماده سازی، بررسی ساختار عاملی و شاخص روایی مقیاس طراحی شده بر پایه نمونه­ای از دانشجویان. مجله علوم روانشناختی، ۳۹، ۲۸۳-۲۶۹٫
 • فرهادی، مهران؛ قربانی، نیما؛ بهرامی احسان، هادی؛ صادقیان، سعید (۱۳۸۹). رابطه سبک­های ابراز و مهار خشم و سطح اضطراب خصیصه­ای با واکنش قلبی-عروقی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۴۰، ۹۸-۸۳٫
 • بشارت، محمدعلی؛ پرتو، مسلم؛‌ بهرامی احسان، هادی؛ قربانی، نیما (۱۳۸۹). تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بهوشیاری بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر: نقش واسطه­ای بهزیستی روانشناختی و درماندگی روانشناختی. پژوهش­های کاربردی روانشناختی، ۳، ؟؟؟؟.
 • محمدی، مصطفی؛ قربانی، نیما؛ عبدالهی، عبدالحسین (۱۳۸۹). برجستگی مرگ و حرمت خود: یک مطالعه آزمایشی.‎ روانشناسی تحولی، ۲۵، ۶۴-۵۷٫
 • قاسمی پور، یداله؛ قربانی، نیما (۱۳۸۹). بهوشیاری و نیازهای بنیادی روانشناختی در بیماران قلبی-عروقی.‎ روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۱۶(۲)، ۱۶۲-۱۵۴٫
 • حشمتی، رسول؛ قربانی، نیما؛ رستمی، رضا؛ احمدی، محسن؛ اخوان، حمید (۱۳۸۹). بررسی مقایسه­ای ناگویی خلقی در بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک، غیر سایکوتیک و افراد بهنجار. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، ۵۵، ۶۲-۵۶٫
 • شاه­محمدی، خدیجه؛ قربانی، نیما؛ بشارت، محمدعلی؛ نصرت­آبادی، مسعود (۱۳۸۸). تأثیر پیش­بینی خودشناسی انسجامی، بهشیاری و سبک­های دفاعی بر سلامت. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، ۳۹(۳)، ۱۱۹-۹۹٫
 • پورحسین، رضا؛ پذیرایی، مریم؛ قربانی، نیما؛ امیری، محسن (۱۳۸۸). بررسی مترادف­ها در ارتباطات مفهومی و رابطه آنها با پنج عامل بزرگ شخصیت. علوم روانشناختی، ۲۹، ۴۶-۲۴٫
 • بشارت، محمدعلی؛ قلعه­بان، مریم؛ رحیمی­نژاد، عباس؛ قربانی، نیما (۱۳۸۸). مقایسه ناگوطبعی و خود نظم­جویی در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد غیر مبتلا. مجله علوم روانشناختی، ۳۲، ۴۵۵-۴۳۳٫
 • صادقی فیروز آبادی، وحید؛ رستمی، رضا؛ قربانی، نیما (۱۳۸۸). بررسی اعتبار و روایی سیاهه غربالگری غیر مستقیم سوء مصرف مواد- ویرایش سوم (SASSI-3). مجله روانشناسی،۵۰، ۲۲۴-۲۰۶ .
 • بشارت، محمدعلی؛ کریمی، معصومه؛ قربانی، نیما؛ رحیمی نژاد، عباس (۱۳۸۸). مقایسه ناگویی هیجانی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی.‎ تازه­های علوم شناختی، ۴۴، ۲۸-۱۸٫
 • جهانگیرزاده، محمدرضا؛ قربانی، نیما (۱۳۸۸). رابطه عوامل شخصیت و خودشیفتگی بیمارگون با جهت­گیری دینی. روانشناسی و دین، ۶، ۷۰-۴۱٫
 • قربانی، نیما (۱۳۸۷). تمایز، تحلیل، و انسجام روان­بنه­ها: سازوکار تبیینی دگردیسی «خود» در روان درمانگری در قالب مفاهیم پیاژه. مجله علوم روانشناختی، ۷(۲۶)، ۲۳۹-۲۲۳٫
 • شفیعی فرد، یعقوب؛ قربانی، نیما؛ غباری بناب، باقر؛ یوسفی، علمدار (۱۳۸۷). بررسی مقایسه­ای رابطه مقیاس تجربه معنوی و مقیاس تعالی معنوی در پیش­بینی افسردگی دانشجویان.‎ پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، ۱۸، ۷۵-۵۹٫
 • نوروزی، نصرت الله؛ عابدینی، علیرضا؛ عاطف وحید، محمد کاظم؛ قربانی، نیما (۱۳۸۷). رابطه بین سبک­های دفاعی ظهور مقاومت و انتقال در روان­درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت. روانشناسی کاربردی، ۲(۲و۳)، ۵۳۷-۵۱۸٫
 • نوروزی، نصرت الله؛ عاطف وحید، محمد کاظم؛ قربانی، نیما؛ قاضی طباطبایی، محمود (۱۳۸۶). عامل دو گانه مقاومت و انتقال در بیماران با و بدون اختلال شخصیت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۱۳(۲)، ۱۳۹-۱۳۲٫
 • بشارت، محمد علی؛ حاجی آقازاده، ماریا؛ قربانی، نیما (۱۳۸۶). تحلیل رابطه هوش هیجانی، مکانیسم­های دفاعی و هوش عمومی. روانشناسی معاصر،۳، ۵۶-۲۵٫
 • حمزوی، فاطمه؛ قربانی، نیما (۱۳۸۶). خودشیفتگی و نقش­های جنسی در نوجوانان دختر ایرانی. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، ۵(۲), ۷۲-۵۵٫
 • قربانی، نیما (۱۳۸۶). از واقعیت­گرایی تا نظرگاه­گرایی درتفکر روان­پویشی. روان شناسی: عرصه­ها و دیدگاه­ها. صص ۴۳۱-۴۲۱٫ تهران: سمت.
 • قربانی، نیما (۱۳۸۶). خودشناسی: یک بازی زبانی یا یک فرایند محوری روانشناختی. بازتاب دانش، ۴، ۲۹-۱۹٫
 • موسوی، اشرف سادات؛ قربانی، نیما (۱۳۸۶). روایی تفکیکی فهرست فارسی نشانه­های هاپکینز در نمونه بالینی و بهنجار. روانشناسان ایرانی، ۴(۱۳)، ۷۹-۶۹٫
 • شامحمدی، خدیجه؛ بشارت، محمدعلی؛ قربانی، نیما ( ۱۳۸۵). نقش خودشناختی در تنیدگی، سبک­های دفاعی و سلامت جسمانی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، ۱۰، ۱۵۶-۱۴۵٫
 • موسوی، اشرف سادات؛ قربانی، نیما (۱۳۸۵). خودشناسی، خود-انتقادی و سلامت روان. مجله مطالعات روانشناختی، ۳و۴، ۹۱-۷۵٫
 • قربانی؛ نیما (۱۳۸۵). روان­درمانی­های خودشناسی محور. مصاحبه در مجله بهداشت روان و جامعه،۱۴، ۱۴-۲٫
 • قربانی، نیما؛ واتسن، پی. جی (۱۳۸۵). معضلات مفهومی خودشناسی. اندیشۀ نوین دینی، ۴(۲)، ۳۲-۹٫
 • طهماسب، علیرضا؛ قربانی، نیما؛ پورحسین، رضا (۱۳۸۵). خودشناسی انفکاکی و انسجامی: رابطه وجوه خودشناسی با پنج عامل بزرگ شخصیت. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، ۳۶(۱)، ۷۶-۵۷٫
 • قربانی، نیما؛ واتسن، پی. جی (۱۳۸۵). بررسی خود شیفتگی ناسالم در نمونه­ای از دانشجویان ایرانی و امریکایی. روانشناسی معاصر، ۱(۱)، ۲۸-۲۰٫
 • قربانی، نیما (۱۳۸۴). فرآیندنگری در شناخت­درمانی: انسجام سنت­های روان­پویشی و شناختی-رفتاری بر پایه نظریه پیاژه و فرآیندهای خودشناختی. مجله علوم روانشناختی، ۱۵، ۲۲۰-۲۰۶٫
 • قربانی، نیما؛ واتسن، پی. جی (۱۳۸۴). فرایندهای خودشناختی و نظام­های پردازش خبر عقلانی و تجربه­ای در ایران و آمریکا. روانشناسی تحولی، ۵، ۱۴-۳٫
 • قربانی، نیما (۱۳۸۳). معنویت: روی­آوردی تجربه­ای، گوهرشناختی، و مدرن به دین یا سازه­ای روانشناختی؟ مقالات و بررسیها، ۷۶، ۹۸-۶۹٫
 • قربانی، نیما؛ واتسن، پی. جی (۱۳۸۲). مبانی روش­شناسی الگوی محیط ایدئولوژیک در دین­پژوهی تجربی. مقالات و بررسیها، ۷۴، ۳۶-۹٫
 • قربانی، نیما؛ واتسون، پی. جی (۱۳۷۹). شباهت­های ساختاری هوش هیجانی در ایران و امریکا. مجموعه مقالات علوم انسانی: روانشناسی، ۴، ۷۱-۵۲٫
 • قربانی، نیما؛ واتسن، پی. جی.؛ بینگ، م. ن. (۱۳۷۸). شباهت ساختاری هوش هیجانی در ایران و ایالات متحده آمریکایی. مجموعه مقالات علوم انسانی: روانشناسی،۲، ۱۵۵-۱۳۳٫
 • قربانی، نیما؛ دادستان، پریرخ؛ اژه­ای، جواد؛ مطیعیان، حسین (۱۳۷۸). پیامدهای شکست مقاومت و افشای هیجانی در سطح سلول­های تسهیل­کننده و مهارت­های لنفوسیت­های تی، و آسیب­های روانشناختی. مجله روانشناسی، ۱۲، ۳۸۹-۳۶۸٫
 • فرامرز قراملکی، احد؛ قربانی، نیما (۱۳۷۸). جهت­گیری­های دینی و سلامت روانشناختی. نامه علم و دین، ۵و۶، ۱۶-۱٫
 • قربانی، نیما (۱۳۷۷). روانشناسی دین: یک روی آورد علمی چندتباری. قبسات، ۸و۹، ۴۵-۲۲٫
 • قربانی، نیما؛ واتسن، پی. جی. (۱۳۷۴). روانشناسی دین در جوامع مسلمین. قبسات، ۳(۸)، ۷۱-۵۲٫
 • قربانی، نیما (۱۳۷۴). سخت­رویی: ساختار وجودی شخصیت. پژوهش­های روانشناختی،۶، ۹۲-۷۶٫
 • قربانی، نیما؛ دژکام، محمود (۱۳۷۳). ارتباط سخت رویی، الگوی رفتاری تیپ A و رفتار مستعد بیماری­های کرونری (تیپ۲).‎ پژوهش در پزشکی، ۱۸(۳)، ۴۵-۳۳٫
9 مرداد 1400

0 responses on "مقالات فارسی"

Leave a Message

نماد اعتماد الکترونیکی

1400 © تمامی حقوق این سایت به موسسه بینش نو (دکتر نیما قربانی) تعلق دارد.