تألیف و ترجمه

Relationship of perceived stress with depression: Complete mediation by perceived control and anxiety in Iran and the United States

تألیف

  • قربانی، ن. (۱۳۸۰). مهندسی رفتار ارتباطی: بین شخصی و درون شخصی. تهران: سینه سرخ.

 

  • قربانی، ن. (۱۳۸۲). روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت: مبادی و فنون. تهران: سمت. چاپ اول ۱۳۸۲، چاپ دوم ۱۳۸۷، چاپ سوم ۱۳۹۰٫

 

  • قربانی، ن. (۱۳۸۳). سبکها و مهارتهای ارتباطی. تهران: تبلور. چاپ اول ۱۳۸۳، چاپ دوم ۱۳۹۰٫
آرشیو دسته بندی ها: نکته پردازی
انتشارات بینش نو

 

  • قربانی، ن. (۱۳۹۲). من به روایت من. تهران: بینش نو.

 

ترجمه

  • یوجوتیکا، س. (۱۳۸۸). برف در تابستان. تهران: بینش نو.

 

  • واکتل، پ. ل. (۱۳۸۹). ارتباط درمانی : چه بگوییم و چه وقت بگوییم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *