دسامبر 2015

30

آذر'94

مقالات انگلیسی

Chen, Z., Watson, P. J., Biderman, M.D., & Ghorbani, N. (2015). Investigating the properties of the general  factor (M) in …

Read More

30

آذر'94

مقالات فارسی

بشارت، محمدعلی؛ صالحی، مریم؛ رستمیان، عبدالرحمن؛ قربانی، نیما (۱۳۹۴). مقایسه اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری-هیجانی زوج‌محور و مداخله بیمارمحور بر کیفیت رابطه …

Read More

30

آذر'94

تاملات

تاملات تسلیم شدن از فهم عجز است یا از عجز فهم؟   آرشیو دسته بندی ها: نکته پردازی انتشارات بینش …

Read More

30

آذر'94

تاملات

تاملات   از هست، باید در می آید؟   آرشیو دسته بندی ها: نکته پردازی انتشارات بینش نو

Read More

30

آذر'94

آزمایشگاه نوروساینس در هاروارد

وقتی ما روی یک نورون کار می‌کنیم، کار ما نوروساینس است. وقتی روی دو نورون کارمی‌کنیم، کارمان روانشناسی است.   …

Read More

30

آذر'94

ویتگنشتاین

هیچ چیز به اندازه فریب ندادن خود دشوار نیست.   آرشیو دسته بندی ها: نکته پردازی انتشارات بینش نو

Read More

نماد اعتماد الکترونیکی

1400 © تمامی حقوق این سایت به موسسه بینش نو (دکتر نیما قربانی) تعلق دارد.