آزادی چیست؟

۱- آزادی چیست؟

۲-    آزادی رهایی ” از ” یوغ بیگانه است.

آزادی رهایی ” در ” فکر کردن و احساس کردن است.

آزادی رهایی ” برای ” رهایی است.

۱-    پس آزادی چی شد؟ خود آزادی چیست؟ رهایی که همان آزادیه؟

۲-    آزادی شد زندگی.

۱-    یعنی چی؟

۲-    یعنی زندگی می کنی تا آزاد باشی.

۱-    یعنی هر چه خواهی کنی؟!

۲-    نه، یعنی کنی هر چه ” تو” خواهی، به شرطی که بدانی ” تو”، کی، کجا، چه می خواهی.

۱-   ” من ” می خواهم، الان می خوام.

۲-      مطمئنی ” خودت ” می خوای؟

۱-      اره

۲-      مطمئنی کس دیگر نیست؟ به خودت دروغ نمی گی؟

۱-      …… نه، مطمئن نیستم کیه که می خواد.

۲-      پس حداقل از رفیقت بپرس تا ببینی خودتی یا نه؟

۱-      مطمئنی آن می دونه؟

۲-      نمی دونه، اما ممکنه ببینه.

۱-      چی رو؟

۲-      اینکه آنچه خواهی صلاح است یا خلاف. اگر ” تو”  خواهی صلاح است، و اگر نه خلاف.

۱-     صلاح چیه؟ خلاف چیه؟

۲-     صلاح آنی است که در این زمان و در این مکان تو را تو می کند، خلاف تو را خُل می کند.

۱-     هر چه گفت گوش کنم؟

۲-     نه. هر چه گفت ” توش ” نگاه کن.

۱-     توی چی؟

۲-     توی دلت.

۱-     چه جوری دلم رو ببینم؟

۲-     این رو دیگه نمی تونم الان توضیح بدم، شام یخ کرد.

برداشتی از کتاب من به روایت من

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *