گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود اما آیا به خون جگر شود؟!

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود اما آیا به خون جگر شود؟!

اینها میگن نه! … راست میگن، اما پس چرا اغلب نشود؟ چرا؟

تا چرایی گرایش سیستم های انسانی به پایداری پیدا نشود، سنگ اغلب لعل نشود.

9 مرداد 1400

0 responses on "گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود اما آیا به خون جگر شود؟!"

Leave a Message

نماد اعتماد الکترونیکی

1400 © تمامی حقوق این سایت به موسسه بینش نو (دکتر نیما قربانی) تعلق دارد.

Hide picture