کتاب گذر از اضطراب با بهوشیاری به چاپ رسید

2019/06/26
37 بازدید
انتشارات بينش نو,تازه هاي نشر,کتاب گذر از اضطراب با بهوشياري

گذر از اضطراب با بهوشیاری منتشر شد

نویسندگان: سوزان.م.اورسیلو/الیزابت روئمر

مترجم: سهیلا جمالی

 

درباره کتاب:

این کتاب به شما کمک می‌کند تا به شکل عملی و روشن بهوشیاری خود را پرورش دهید و با بهره‌مندی از تمرینات ارائه شده در جهت رهایی از اضطراب تلاش کنید. رهایی از ترس، استرس، و اضطراب درونی به شما کمک می‌کند واکنش‌های مناسب و مفیدی به مسائل اطراف خود نشان دهید و از طریق بهوشیاری به موقعیت‌های مناسب‌تری دست یابید. علاوه بر دستیابی به درک عمیقی از مفهوم اضطراب، مفهوم کلی و همچنین ریشه‌های اضطراب و تاثیر آن بر زندگی خود را در می‌یابید. این رویارویی شما را با جنبه‌های نامأنوس اضطراب بهوشیاری تقویت کرده و توانایی می‌بخشد تا از درگیری و کشمکش با آنچه موجب از بین رفتن هدف و معنای زندگی شماست رهایی یابید.

 

فهرست مطالب
یادداشت مترجم

فصل نخست
درک اضطراب و ترس

بازگشت به هیجاناتِ خودتان. 

فصل دوم
چگونه اضطراب سد راه شماست؟

فصل سوم
تغییر رابطه‌ی شما با اضطراب

تجربهی یک روش جدید در مواجهه با اضطراب 

فصل چهارم
مقدمهای بر بهوشیاری

توجه به مهارتی که هم اکنون دارید

فصل پنجم
ایجاد مهارتهای بهوشیاری

چگونه توجه مهربانانه را وارد زندگی روزمرهی خود کنید

فصل ششم
با احساسات خود دوست شوید

فصل هفتم
بهوشیاری در شفافسازی هیجانهای مبهم

فصل هشتم
هزینه و ضرر تلاش برای کنترل تجربیات درونی خودتان

فصل نهم
پذیرش و رضایتمندی

فصل دهم
شفافسازی آنچه برای شما مهم است و ایجاد شیوهای برای تغییر

فصل یازدهم
همه را با هم بیاورید

فصل دوازدهم
غلبه بر دشواریها برای ایجاد خودشفقتی

فصل سیزدهم
در برابر مشکلات گشاده رو باش

جهت خرید کتاب و یا دانلود رایگان بخش‌هایی از آن برروی همین متن کلیک کنید
دیدگاه خود را بنویسید