کتاب نقاب زدایی چاپ شد

می‌توانید بگویید کسی که واقعاً ترسیده، چه زمانی تلاش می کند خشمگین به نظر برسد؟ می توانید بگویید چه زمانی افراد در حال تظاهر به تعجب می باشند؟

با کمک نقاب‌زدایی چهره، قادر خواهید بود توانایی تشخیص سرنخ‌های هیجانات را در چهره بهبود ببخشید، تواناییتان را در شناسایی “فریب چهره‌ای” افزایش دهید، و آگاهی دقیق‌تری را نسبت به شیوه‌ی انعکاس هیجانات در چهره‌ی خودتان پرورش دهید.

نویسندگان نقاب‌زدایی چهره، با استفاده از تصاویر بسیار زیادی از چهره که هیجان‌های تعجب، ترس، انزجار، خشم، شادی و غم را منعکس می‌کنند، به توضیح چگونگی تشخیص درست این هیجانات بنیادین و نیز چگونگی نقاب زدن، شبیه‌سازی و یا خنثی کردن این هیجانات در افراد خواهند پرداخت.

در این کتاب، برای این‌که به شما کمک شود درک بهتری از هیجانات خود و دیگران داشته باشید، نه تنها به توصیف هیجانات به هنگام بروز در چهره پرداخته شده است، بلکه این نکته را نیز توضیح می دهد که وقتی چنین هیجاناتی را تجربه می‌کنیم،‌ چگونه احساس می‌شوند.

افزون بر این، نقاب‌زدایی چهره، تمرین‌های عملی بسیاری را مشخص می‌کند که می‌توانند به هنرپیشه‌ها،‌ معلمان، فروشندگان، مشاوران،‌ پرستاران، و پزشکان – و هر فرد دیگری که با مردم سروکار دارد- کمک کند به افرادی ماهر و تیزبین در تشخیص تجلیات چهره‌ای هیجانات، تبدیل شوند.

20 دی 1400

0 responses on "کتاب نقاب زدایی چاپ شد"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture