کتاب حريف نهان (مفهوم پردازی‌هایی درباره ناهشیاری) منتشر شد

2022/12/28
30 بازدید
کتاب حريف نهان (مفهوم پردازی‌هایی درباره ناهشیاری) منتشر شد

نویسنده: نيما قربانی

نشر: بینش نو

درباره کتاب

ناهشیار روان‌شناختی یک واقعیت مهم علمی است که در زندگی روزمره مغفول مانده است. اغلب آدم‌ها با پندار تسلط و اراده عمر می‌گذرانند. اما همه ما با حریفانی نهان زندگی می‌کنیم که در حال خدمت و خدعه یا دوستی و دشمنی با هم و با ما هستند. مطالعات و مفهوم‌سازی‌ها درباره فرایندهای ناهشیار در دو جریان بسط یافته‌اند: نخست، ناهشیاریِ برخاسته از نظریه‌های روان‌پویشی که در تبیین سلامت و بیماری مفیدند و در دل نظریه‌های روانکاوی رشد کرده‌اند. دوم، ناهشیار شناختی و سازش‌یافته که در سایه مطالعات روان‌شناسی تجربی صورت‌بندی شده‌اند. جریان نخست به تمایز پردازش‌های تجربه‌ای و عقلانی، مفهوم بیناذهنیت، و بازشناسی منش‌ها و صداهای جمعی در بستر دلبستگی‌ها منتهی شده است و جریان دوم به مفهوم‌سازی‌های نوروساینس در خصوص اساس ناهشیار و متداعی ذهن. این کتاب این دو جریان را معرفی و نقد می‌کند، و مفاهیمی را از نظریات فروید، یونگ، و مفهوم بیناذهنیت وارسی می‌نماید که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. حریفانِ نهانِ ذهنِ ما به واسطه مفهوم‌پردازی‌های ارائه‌شده در این کتاب با ما سخن می‌گویند.

برای خرید و یا دانلود بریده ای از کتاب کلیک کنید

دیدگاه خود را بنویسید