کتاب آموزش برنامه شفقت خود بهشیار منتشر شد

نویسندگان: کریستوفر گرمر – کریستین نف

مترجم: الهام موسویان

قطع کتاب: رقعی

تعداد صفحات: ۸۴۸ صفحه

نشر: بینش نو

درباره کتاب

کتاب حاضر راهنمای معتبری برای اجرای برنامه شفقت خود بهشیار (MSC) است. این برنامه ابزارهای مفیدی را برای مواجهه با مشکلات زندگی و ارتقای بهبودی احساسی ارائه می کند. خوانندگانِ این کتاب به صورت گام به گام  هشت جلسه را طی می کنند و یک روز کامل را برای مراقبه خلوت م یگزینند. در این کتاب، نه تنها نحوه تدریس محتوای آموزشی و تجربه ای دوره به تفصیل تشریح می شود، بلکه به نحوه تعامل با شرک تکنندگان، مدیریت فرآیندهای گروهی، و غلبه بر موانع معمول در آموزش شفقت خود نیز پرداخته می شود. بخش نهایی این کتاب، به نحوه ادغام شفقت خود در روان درمانی نیز می پردازد.

 

برای خرید و یا دانلود بریده ای از کتاب کلیک کنید…

0 responses on "کتاب آموزش برنامه شفقت خود بهشیار منتشر شد"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture