کارگاه تخصصی ارزیابی بالینی و جامع شخصیت SWAP-200

2014/08/24
58 بازدید
کارگاه تخصصی ارزیابی بالینی و جامع شخصیت SWAP-200

در ارزیابی جامع شخصیت آموزش داده می شود. این شیوه مشکلات شخصیتی را بر اساس محور دوم DSM ارزیابی می کند. همچنین ظرفیت‌ها و توانایی‌های شخصیتی نیز در این روش به طور عینی شناسایی می شوند. در این شیوه، ارزیابی بر اساس یک مصاحبه ۲/۵ ساعته و رده بندی و انتخاب ۲۰۰ کارت توسط مصاحبه‌گر صورت می گیرد. کارت های انتخاب شده توسط یک روش آماری با نرم افزار خاصی محاسبه می شوند و در نهایت نیم رخ جامع شخصیتی فرد تنظیم می گردد. نسخه فارسی این روش ارزیابی زیر نظر مستقیم و با اجازه شدلر و وستن تهیه شده است.

مدت: ۶ ساعت زمان : از ۹۳/۶/۲۷ ساعت ۲ الی ۵، ۹۳/۷/۳ از ساعت ۲ الی ۴

شهریه : ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال، به همراه کارتهای SWAP و کتابچه مربوط

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید و یا با شماره ۲۲۸۹۱۳۱۵ تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید