چگونه توهم قدرت مطلق رنگ می‌بازد؟

در این قسمت:

  • واقعیت‌هایی که توهم بهترین بودن را می‌زداید
  • واکنش هیجانی اولیه به ناکامیِ پندارِ قدرت و حس محق بودن
  • بازخورد مفید و مضر والدین به واکنش هیجانی کودک به ناکامی

جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن کلیک کنید…

 

0 responses on "چگونه توهم قدرت مطلق رنگ می‌بازد؟"

    Leave a Message

    دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

    Hide picture