چرا دیدن و نه دانستن باعث تغییر می شود؟

چرا دیدن و نه دانستن باعث تغییر می شود؟

در این قسمت:
* فهم عمیق و دقیق مشکل در سایه دیدن فرایند شکل گیری مشکل
* بیداری احساسات مفید و محرک تغییر در سایه دیدن
* بینش به فرایند شکل گیری مشکل و بیداری قدرت تغییر

 

جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن کلیک کنید...

 

به قلم دکتر قربانی

0 responses on "چرا دیدن و نه دانستن باعث تغییر می شود؟"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture