چاپ سوم من به روایت من

2016/05/18
9 بازدید
چاپ سوم من به روایت من

کتاب من به روایت من در چاپ جدید به تغییراتی در جهت سهولت درکِ مطلب آراسته و پیراسته شد. افزون بر این کتاب صاحب نمایه موضوعی گردید.

 

دیدگاه خود را بنویسید