نکاتی چند در مقایسه مشاوره و روان درمانی

مشاوره یکی از زیر مجموعه‌های رشته روانشناسی و از مجموعه رشته‌های یاورانه است، که در آن به بررسی مشکلات مراجعان و همراهی با ایشان برای رسیدن به خود رهبری، به عنوان انسان‌هایی که توانایی تغییر و رشد دارند، پرداخته می‌شود. در این فرایند، مسائل و مشکلات شغلی، تحصیلی، خانوادگی، شخصی، عاطفی و … برای بررسی، مطرح می‌شوند.

دیدگاه‌های درمانی

در مشاوره دو دیدگاه عمده درمانی – «مستقیم» و «غیرمستقیم» – وجود دارد که با توجه به شخصیت مشاور و مشکل مراجع، مورد استفاده واقع می‌شود.

در دیدگاه «مستقیم»، مشاور وظیفه‌ی رهبری جلسه را برعهده داشته و می‌بایست مشکل مراجع را به کمک ابزاری کاربردی (از قبیل مصاحبه، آزمون، شرح حال نویسی و …) تشخیص دهد و سپس به ارائه راه حل و حل مشکل مراجع، مبادرت ورزد.

دیدگاه «غیرمستقیم»، انسان را به‌عنوان موجودی فعال و خودانگیخته دانسته و درنتیجه، قسمت اعظم رهبری جلسات مشاوره را به مراجع سپرده و از تشخیص – به هیچ‌عنوان – استفاده نمی‌نماید. در این دیدگاه، مشاور وظیفه دارد که خود ارزشمندی مراجع را با استفاده از نگرش‌های انسانی، از جمله توجه نامشروط به وی، بالا برده، و او را در فرایند تفکرش در رابطه با حل مشکلات موجود، یاری رساند. در این نوع درمان، مشاور اجازه ارائه هیچ‌گونه پند و نصیحتی را نداشته و از هیچ ابزار خاصی برای تشخیص استفاده نمی‌کند؛ بلکه این مراجع است که خود را طی فرایند ارتباط با مشاور، با ارزش احساس نموده، و برای حل مشکلات خود، انگیزه پیدا کرده و تلاش می‌کند و درنهایت به خود رهبری نائل می‌شود. در مشاوره «غیرمستقیم» به‌جای استفاده از پند و اندرز یا ارائه راه حل، راه حل‌های ارائه‌شده توسط مراجع، مورد بررسی قرار می‌گیرد و این وظیفه او است که برای مشکلش، اقدام به یافتن راه حل نماید… [برای مطالعه بیشتر و خرید ماهنامه به لینک خرید در پایین صفحه مراجعه کنید]

طاهره توسلیان

منبع: ماهنامه جان و تن شماره 1 و 2

جهت خرید این ماهنامه کلیک کنید…

 

 

9 مرداد 1400

0 responses on "نکاتی چند در مقایسه مشاوره و روان درمانی"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture