مقاله «عشق چیست؟» به بخش دانلود اضافه شد

2015/01/02
13 بازدید
مقاله «عشق چیست؟» به بخش دانلود اضافه شد

فصلنامه رویش روان شناسی، شماره ۸ ، پاییز۱۳۹۳

چکیده

عشق از مفاهیم بدیهی و غایی تجربه انسانی است که جان می‌دهد و جان می‌گیرد. انسان‌ها برای عشق می‌کشند و می‌میرند. نظریه‌های روانشناسی مستقیم و غیرمستقیم این تجربه انسانی را توصیف و تبیین کرده‌اند، اما این مفهوم هیچ‌گاه به شکل مستقیم تعریف‌نشده است. در این مقاله مفهوم عشق از سه منظر در تجربه انسانی تعریف ‌شده است: نخست، عشق بنیادی‌ترین نیاز روانی است که کامیابی از آن اسیدهای آمینه ساختمان روانی را می‌سازد. در فرایند کامیابی و ناکامی عشق، دو هیجان بنیادی همبسته مهر و قهر از آن متولد می‌شود. در منظر دوم عشق یک هیجان همبسته با خشم است که احساس گناه و همدلی سنتز این دو هیجان بنیادی آمیخته است.سوم، عشق یک خصیصه انسانی است که حرکت و تکامل در پیوستار از خودشیفتگی به شفقت را منعکس می‌کند. انسان‌ها به شکلی پایدار و با رفتارهایی عادت وار، از تمرکزگرایی خود برای مهر دیدن آغاز می‌کنند و در فرایند ناکامی بهینه و آسیب‌زا در این گذار، به‌سوی تمرکززدایی از خود و پرورش ظرفیت مهرورزی تا پایان عمر ادامه می‌دهند.

برای دریافت فایل pdf این مقاله،ابتدا عضو شوید، سپس مقاله را از بخش دانلود مقالات، دریافت نمایید.

2 نظر در مورد مقاله “ مقاله «عشق چیست؟» به بخش دانلود اضافه شد ” ثبت شده است

سلام متن کامل مقاله 24 صفحه س ؟


دیدگاه خود را بنویسید