مقاله «عشق چیست؟» به بخش دانلود اضافه شد

فصلنامه رویش روان شناسی، شماره ۸ ، پاییز۱۳۹۳

چکیده

عشق از مفاهیم بدیهی و غایی تجربه انسانی است که جان می‌دهد و جان می‌گیرد. انسان‌ها برای عشق می‌کشند و می‌میرند. نظریه‌های روانشناسی مستقیم و غیرمستقیم این تجربه انسانی را توصیف و تبیین کرده‌اند، اما این مفهوم هیچ‌گاه به شکل مستقیم تعریف‌نشده است. در این مقاله مفهوم عشق از سه منظر در تجربه انسانی تعریف ‌شده است: نخست، عشق بنیادی‌ترین نیاز روانی است که کامیابی از آن اسیدهای آمینه ساختمان روانی را می‌سازد. در فرایند کامیابی و ناکامی عشق، دو هیجان بنیادی همبسته مهر و قهر از آن متولد می‌شود. در منظر دوم عشق یک هیجان همبسته با خشم است که احساس گناه و همدلی سنتز این دو هیجان بنیادی آمیخته است.سوم، عشق یک خصیصه انسانی است که حرکت و تکامل در پیوستار از خودشیفتگی به شفقت را منعکس می‌کند. انسان‌ها به شکلی پایدار و با رفتارهایی عادت وار، از تمرکزگرایی خود برای مهر دیدن آغاز می‌کنند و در فرایند ناکامی بهینه و آسیب‌زا در این گذار، به‌سوی تمرکززدایی از خود و پرورش ظرفیت مهرورزی تا پایان عمر ادامه می‌دهند.

برای دریافت فایل pdf این مقاله،ابتدا عضو شوید، سپس مقاله را از بخش دانلود مقالات، دریافت نمایید.

One thought on “مقاله «عشق چیست؟» به بخش دانلود اضافه شد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + شانزده =