سبب شناسی عشق بیمارگونه

در این قسمت:

* چگونه کینه لباس عشق می پوشد

* خیال پردازی غیرواقع بینانه و خودآزاری به عنوان عوامل عشق ناسالم

* معشوق ناسالم در مقام دگرآزار

به قلم دکتر قربانی

جهت مشاهده ویدئو برروی همین متن کلیک کنید...
9 مرداد 1400

0 responses on "سبب شناسی عشق بیمارگونه"

Leave a Message

دکتر نیما قربانی را در کانال‌های زیر دنبال کنید

Hide picture